slide2020-1 slide2020-3 slide2020-4 slide 1 Dặm dài đất nước

Nổi bật

Mới nhất

[TB] Chạy tàu SE4/SE3 giữa Sài Gòn và Đà Nẵng

Công ty VTĐS Sài Gòn thông báo kế hoạch chạy tàu SE3/SE4 như sau:

[TB] Chạy tàu du lịch ĐÀ LẠT - TRẠI MÁT từ tháng 3 năm 2022

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy lại tàu Đà Lạt – Trại Mát sau thời gian tạm dừng vì thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Đây là tuyến đường sắt độc đáo duy nhất của Việt Nam, phục vụ khách tham quan du lịch đi từ ga Đà Lạt đến ga Trại Mát.

Đổi vé, trả vé đối với hành khách mua vé đi vào các đoàn tàu khách ngừng chạy

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn hướng dẫn đổi, trả vé đối với hành khách mua vé đi vào các đoàn tàu khách ngừng chạy như sau:

Giảm giá đối tượng CSXH và đối tượng khác năm 2021

Giảm giá đối tượng CSXH và đối tượng khác năm 2021

Đường sắt Việt Nam triển khai trả vé tàu trực tuyến từ ngày 1/9/2020

Từ ngày 1/9/2020, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai phương thức trả vé tàu online trên hệ thống bán vé điện tử. Đây là tính năng mới được bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng và hạn chế việc tiếp xúc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

[TB] TUyển dụng lao động

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo thực hiện tuyển dụng lao động cho vị trí công việc, cụ thể như sau:

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022

Công văn số 492/VTSG-TCKT ngày 29/4/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế quí 1 năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

[BCTC] Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Công ty cổ phần Vận tài đường sắt Sài Gòn công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

[TB] Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Điều chỉnh)

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

[BC] Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

[NQ] NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI PHIÊN HỌP NGÀY 29/3/2022

Ngày 29/3/2022, Hội đồng quản trị, Ban Thường Vụ Đảng Ủy Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp mở rộng để thảo luận một số nội dung :

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021

Công văn số 344/VTSG-TCKT ngày 30/3/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

[BCTC] Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình ý kiến ngoại trừ trong BCTC kiểm toán năm 2021

Công văn số 305/VTSG-TCKT ngày 22/3/202 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình ý kiến ngoại trừ trong BCTC kiểm toán năm 2021

[BCTC - Văn phòng] Quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sau kiểm toán

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sau kiểm toán

[BCTC - Công ty] Quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn - Sau kiểm toán

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 4 năm 2021 sau kiểm toán

[TB] Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

[TB] Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị tại phiên họp ngày 7/3/2022

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị tại phiên họp ngày 7/3/2022

Thông báo thay đổi nhân sự

Miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021

Công văn số 97/VTSG-TCKT ngày 27/1/202 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

[BCTC - Văn phòng] Quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

[BCTC - Công ty] Quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 4 năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 11/01/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 11/01/2022