slide2020-1 slide2020-3 slide2020-4 slide 1 Dặm dài đất nước

Nổi bật

Mới nhất

Quy định đổi vé, trả vé đối với các đoàn tàu ngừng chạy trong năm 2021

Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn quy định đổi, trả vé đối với hành khách mua vé đi tàu bị ngừng chạy kể từ 17g ngày 11/5/2021 như sau:

Giãm 10% giá vé cho học sinh đi thi và nhập học

Để tạo điều kiện cho học sinh đi thi tốt nghiêp Ttung học phổ thông, đi thi và nhập học vào các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dậy nghề.

10.000 VÉ TÀU GIẢM GIÁ 50% TRONG THÁNG 4, 5/2021

Nhằm kích cầu hành khách đi lại bằng đường sắt trong tháng 4,5/2021, Công ty VTĐS Sài Gòn triển khai thực hiện chương trình kích cầu “10.000 vé giảm giá 50%” cho hành khách đi trên các đoàn tàu do Công ty quản lý

GIẢM 50% GIÁ VÉ TÀU LOẠI CHỖ GHẾ NGỒI CHO TRẺ EM TRONG THÁNG 4, 5/2021

Công ty CP VTĐS Sài Gòn GIẢM 50% GIÁ VÉ TÀU cho đối tượng ưu tiên trẻ em (từ 6 đến 10 tuổi) khi đi tàu trong tháng 4 và tháng 5.

Giảm giá đối tượng CSXH và đối tượng khác năm 2021

Giảm giá đối tượng CSXH và đối tượng khác năm 2021

Đường sắt Việt Nam triển khai trả vé tàu trực tuyến từ ngày 1/9/2020

Từ ngày 1/9/2020, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai phương thức trả vé tàu online trên hệ thống bán vé điện tử. Đây là tính năng mới được bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng và hạn chế việc tiếp xúc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

[Thông báo] lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Công ty CP VTĐS Sài Gòn bán tài sản đấu giá 80 toa xe (1.122,3 tấn sắt thép)

[BCTC - Công ty] Quý 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 1 năm 2021

[BCTC - Văn phòng] Quý 1 năm 2021 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty Quý 1 năm 2021

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1/2021

Công văn số 430/VTSG-TCKT ngày 29/4/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1/2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

[CBTT] Công bố thông tin về NQ Đại hội ĐCĐ thường niên 2021

Công bố thông tin về NQ Đại hội ĐCĐ thường niên 2021

[CBTT] Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP VTĐS Sài Gòn

[NQ] Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 2021, ngày 27 tháng 4 năm 2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 02/4/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 02/4/2021

Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

[BCTC - Văn phòng] Quý 4 năm 2020 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty Quý 4 năm 2020 (Sau kiểm toán)

Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020

Công văn số 292/VTSG-TCKT ngày 24/3/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020 bị lỗ, so với lãi năm 2019

[BCTC - Công ty] Quý 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 4 năm 2020 (Sau kiểm toán)