slide2020-1 slide2020-3 slide2020-4 slide 1 Dặm dài đất nước

Nổi bật

Mới nhất

Quy định đổi, trả vé Tết Nhâm Dần 2022

Thời gian áp dụng từ ngày 20/01/2022 đến ngày 28/02/2022

Bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 từ 8h00 ngày 15/11/2021

Bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 từ 8h00 ngày 15/11/2021

Đăng ký vé Tết Nhâm Dần 2022

Đăng ký vé (Tập thể) Tết Nhâm Dần 2022 từ ngày 04/11/2021 đến 12/11/2021

Tạm dừng chạy tàu SE3/SE4 (Sài Gòn - Hà Nội - Sài Gòn) từ ngày 03/11/2021

Tạm dừng chạy tàu SE3/SE4 (Sài Gòn - Hà Nội - Sài Gòn) từ ngày 03/11/2021

Điều kiện hành khách đi tàu từ ngày 27/10/2021

Điều kiện hành khách đi tàu từ ngày 27/10/2021

Từ 13/10, chính thức tổ chức chạy tàu khách tuyến Bắc – Nam

Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2021 của Bộ GTVT Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng ĐS đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19

Giảm giá đối tượng CSXH và đối tượng khác năm 2021

Giảm giá đối tượng CSXH và đối tượng khác năm 2021

Đường sắt Việt Nam triển khai trả vé tàu trực tuyến từ ngày 1/9/2020

Từ ngày 1/9/2020, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai phương thức trả vé tàu online trên hệ thống bán vé điện tử. Đây là tính năng mới được bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng và hạn chế việc tiếp xúc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Quy định cấp lại, cấp mới sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Quyết định 432/QĐ-HĐQT, ngày 02 tháng 12 năm 2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 18/11/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 18/11/2021

[QĐ] Bổ nhiệm lại chức danh Phó TGĐ Công ty CP VTĐS Sài Gòn

Quyết định số 414/QĐ-HĐQT, ngày 19/11/2021

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2021

Công văn số 1004/VTSG-TCKT ngày 28/10/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

[BCTC - Văn phòng] Quý 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

[BCTC - Công ty] Quý 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn