slide2020-1 slide2020-3 slide2020-4 slide 1 Dặm dài đất nước

Nổi bật

Mới nhất

Điều kiện hành khách đi tàu từ ngày 21/10/2021

Điều kiện hành khách đi tàu từ ngày 21/10/2021

Từ 13/10, chính thức tổ chức chạy tàu khách tuyến Bắc – Nam

Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2021 của Bộ GTVT Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng ĐS đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19

Giảm giá đối tượng CSXH và đối tượng khác năm 2021

Giảm giá đối tượng CSXH và đối tượng khác năm 2021

Đường sắt Việt Nam triển khai trả vé tàu trực tuyến từ ngày 1/9/2020

Từ ngày 1/9/2020, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai phương thức trả vé tàu online trên hệ thống bán vé điện tử. Đây là tính năng mới được bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng và hạn chế việc tiếp xúc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Công đoàn cơ sở đường sắt khu vực Sài Gòn – Bình Dương tổ chức các hoạt động san sẻ yêu thương trong mùa dịch Covid – 19

Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn (CNSG) đã tổ chức phân phối thực phẩm đến NLĐ, gồm có 2 tấn củ, quả (Bí xanh, bí đỏ, khoai tây, carot, bắp cải, chanh, gừng, tỏi, hành, ...)

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 06/10/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 06/10/2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 19/8/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 19/8/2021

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên 2021

Công văn số 810/VTSG-TCKT ngày 13/8/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

[BCTC - Công ty] Bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tài chính Bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

[BCTC - Văn phòng] Bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tài chính Bán niên năm 2021 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn công bố thông tin định kỳ, nội dung báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021