Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Lễ ký Hợp đồng mua mới 15 Toa xe khách

Sáng ngày 29/3/2019, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng “mua mới 15 toa xe khách đợt 2 thuộc dự án đầu tư đóng mới 30 toa xe khách giai đoạn 2018 - 2020" với liên doanh các nhà thầu: Công ty Xe lửa Dĩ An - Công ty Xe lửa Gia Lâm

Đường sắt Sài Gòn vươn lên sau khó khăn

Ngành Đường sắt nói chung và Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn nói riêng đang từng bước thay đổi về mọi mặt từ thái độ phục vụ hành khách đến áp dụng khoa học công nghệ vào nâng cao chất lượng phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của khách hàng

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đưa vào khai thác các toa xe đóng mới thế hệ thứ 3

Với mục tiêu nâng cao chất lượng phương tiện, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách, ngày 19/01/2019, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã phối hợp với Công ty Cổ phần Xe Lửa Dĩ An tổ chức Lễ bàn giao 10 toa xe giường nằm, đóng mới thế hệ thứ 3