[QĐ] QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH 'QUY ĐỊNH VẬN TẢI HÀNH LÝ THEO TÀU KHÁCH TRÊN ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA CỦA CÔNG TY CP VTĐS SÀI GÒN"

Căn cứ tình hình thực tế trong kinh doanh vận tải hành khách trên đường sắt quốc gia, Công ty CP VTĐS Sài Gòn ban hành quy định như sau:

*Zalo: Công ty CPVT Đường sắt Sài Gòn
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn