Quy chế Đại lý vé tàu

  • 03/12/2018

Công văn số 467/QĐ - HĐQT ngày 12/9/2022 về việc ban hành quy chế Đại lý bán vé tàu hỏa của Công ty CP VTĐS Sài Gòn với nội dung như sau:

Quyết định ban hành Quy chế Đại lý bán vé tàu hỏa của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn