Thông tin báo chí

Thông tin báo chí

Kênh thông tin giữa các phương tiện thông tin đại chúng và doanh nghiệp

[KC] CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÁNG 11 NĂM 2023

Nhằm nâng cao thị phần vận tải hành khách; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện đường sắt trong tháng 11 năm 2023, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thực hiện chương trình kích cầu cụ thể như sau: