Thông tin nội bộ

Thông tin nội bộ

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn chăm lo đời sống Người lao động Tết Kỷ Hợi năm 2019

Ngay sau “Lễ phát động Đường sắt Việt Nam chung tay chăm lo tết cho công nhân lao động” do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức ngày 15 tháng 01 năm 2019