Thông tin nội bộ

Thông tin nội bộ

ĐSVN tổ chức hội nghị tôn vinh CBCNVC-LĐ có nhiều sáng tạo trong giai đoạn 2013 - 2018.

Ngày 31/5/2019 Tổng công ty Đường sắt VN tổ chức hội nghị tôn vinh CBCNVC-LĐ có nhiều sáng tạo trong giai đoạn 2013 - 2018.

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức các hoạt động Tháng công nhân 2019

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người lao động

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn chăm lo đời sống Người lao động Tết Kỷ Hợi năm 2019

Ngay sau “Lễ phát động Đường sắt Việt Nam chung tay chăm lo tết cho công nhân lao động” do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức ngày 15 tháng 01 năm 2019