BỔ SUNG CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN CHO HÀNH KHÁCH MUA VÉ KHỨ HỒI

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, sau khi trao đổi và thống nhất với Công ty CP VTĐS Hà Nội, Công ty CP VTĐS Sài Gòn hướng dẫn, bổ sung chính sách giá bán cho hành khách mua vé khứ hồi lượt về như sau:

*Zalo: Công ty CPVT Đường sắt Sài Gòn
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn