Vận chuyển hành khách

Vận chuyển hành khách

Các thông tin, chính sách phục vụ Hành khách

Hành trình các tuyến tàu Khu đoạn Sài Gòn - Huế - Sài Gòn

Hành trình các tuyến tàu Khu đoạn Sài Gòn, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế.

[Hướng dẫn] Hành khách thực hiện các quy định về mua vé và thanh toán trực tuyến

Thực hiện quy định của nhà nước theo thông tư 09/2018/TT-BGTVT, ngày 02 tháng 3 năm 2018 hướng dẫn thi hành Luật Đường sắt số 06/2017/QH14, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn quy định về việc mua vé trực tuyến qua các website như sau:

Hành trình các tàu chạy trên tuyến Thống Nhất

Hành trình các tàu chạy trên tuyến đường sắt Thống nhất (Sài Gòn - Hà Nội - Sài Gòn)