Tổ chức bán đấu giá Tài sản

Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản - Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: 9h00 ngày 31/3/2020 - Địa điểm nộp hồ sơ và xem tài sản: Nộp trực tiếp tại Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn - Số 1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TPHCM - SĐT: 0283 3526 1060

Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản
- Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: 9h00 ngày 31/3/2020
- Địa điểm nộp hồ sơ và xem tài sản: Nộp trực tiếp tại Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn - Số 1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TPHCM - SĐT: 0283 3526 1060