Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn có nhu cầu thẩm định giá tài sản cố định phục vụ thanh lý nhượng bán tại các Chi nhánh Xí nghiệp toa xe, cụ thể như sau: