Thư cám ơn của Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn xin đại diện CNLĐ, gửi lời cám ơn chân thành, sâu sắc đến lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN, Công đoàn ĐSVN, Quý hảo tâm, quý công ty, doanh nghiệp trong và ngoài ngành đường sắt.

Thư cám ơn