THÔNG TIN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo số 1780/TB-TXSG ngày 18/10/22 V/v tuyển dụng lao động làm việc tại khu vực Sài Gòn, Bình Thuận, Tháp Chàm