Quy định về việc đổi, trả vé Tết Kỷ Hợi 2019

Để chống tiêu cực, đầu cơ vé tàu Tết, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn áp dụng mức khấu trừ trả vé, đổi vé là 30% đối với các vé đi tàu trong khoảng thời gian, cụ thể sau

TT QUY ĐỊNH MỨC KHẤU TRỪ TRẢ, ĐỔI VÉ TÀU TẾT
THỜI GIAN ÁP DỤNG GHI CHÚ MỨC KHẤU TRỪ
1 Từ ngày 25/01/2019 đến hết ngày 07/02/2019 áp dụng tàu số chẵn 30%
2 Từ ngày 08/02/2019 đến hết ngày 20/02/2019
áp dụng tàu số lẻ
3 Từ ngày 29/01/2019 đến hết ngày 03/02/2019
áp dụng tàu số lẻ có ga đi là Hà Nội, có ga đến từ các ga Phủ Lý đến Đồng Hới
4 Từ ngày 08/02/2019 đến hết ngày 14/02/2019 áp dụng tàu số chẳn có ga đi từ các ga Đồng Hới đến Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội

 

+ Thời gian đổi, trả vé chậm nhất trước giờ tàu chạy 10 giờ đối với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé tập thể.

- Ngoài thời gian nêu trên, áp dụng mức khấu trừ đổi vé, trả vé như quy định hiện hành (10% giá vé).

- Khi đổi vé, trả vé hành khách xuất trình giấy tờ tùy thân bản chính của người đi tàu cho nhân viên đổi, trả vé. Đồng thời, thông tin trên thẻ đi tàu phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân của hành khách. 

 

Các bài viết khác