Quy định trả vé đi tàu trong giai đoạn cao điểm Tết Tân Sửu 2021

Nhằm đảm bảo quyền lợi của hành khách đi tàu, hạn chế tối đa nạn cò mồi chợ đen và đầu cơ trục lợi, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn quy định mức phí trả vé dịp Tết Tân Sửu 2021 như sau:

1. Thời gian đổi trả vé: Hành khách đổi trả vé cá nhân, tập thể chậm nhất trước giờ tàu chạy là 24 tiếng.
2. Mức phí đổi trả vé: 30% giá tiền in trên thẻ đi tàu.
3. Thời gian áp dụng trả vé từ 0h00 ngày 26/01/2021 đối với các vé đi tàu trong khoảng thời gian sau:
- Từ ngày 05/02/2021 đến hết ngày 13/02/2021 đối với mác tàu số chẵn.
- Từ ngày 14/02/2021 đến hết ngày 27/02/2021 đối với mác tàu số lẻ.
- Từ ngày 05/02/2021 đến hết ngày 10/02/2021 đối với mác tàu số lẻ có ga đi là ga Hà Nội, có ga đến từ các ga Phủ Lý đến Đồng Hới.
- Từ ngày 14/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021 đối với mác tàu số chẵn có ga đi từ các ga Đồng Hới đến Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội.
 
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn!