Phát hành thẻ khách hàng

Từ ngày 15/8/2019 Công ty CP vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ phát hành thẻ khách hàng

Thẻ khách hàng gồm 3 loại và ưu đãi như sau:
Thẻ phổ thông được giảm 5% giá vé;
Thẻ vip bạc giảm 10%;
Thẻ vip vàng giảm 15% giá vé.
Hành khách muốn nâng lên hạng thẻ vip bạc và vàng thì phải tích điểm thông qua việc đi tàu của Công ty VTĐS Sài Gòn quản lý. Số điểm được tính căn cứ theo tiền vé mà hành khách mua (10.000 đồng tính thành 1 điểm) và được tích điểm sau khi đi tàu 3 ngày.
Tích lũy được 1.000 điểm được nâng hạng Thẻ Vip Bạc.
Tích lũy được 2.000 điểm được nâng hạng Thẻ Vip Vàng, hoặc từ thời điểm được chuyển từ Thẻ Vip Vàng xuống Thẻ Vip Bạc tích lũy được 1.000 điểm.
Tích lũy tối thiểu 500 điểm/năm được duy trì hạng Thẻ Vip Bạc.
Tích lũy tối thiểu 800 điểm/năm được duy trì hạng Thẻ Vip Vàng.
Để làm thẻ khách hàng, hành khách chỉ cần mang chứng minh nhân dân đến các điểm bán vé của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn để đăng ký thẻ thành viên. Thẻ thành viên chỉ được giảm giá và tích điểm khi người đứng tên trên thẻ trực tiếp đi tàu. (địa điểm phát hành thẻ)
Trân trọng thông báo!