Nghị Quyết Phiên họp Đại hội Cổ đông bất thường ngày 29.6.2017

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo Nghị quyết phiên họp Đại hội Cổ đông bất thường ngày 29.6.2017

Nghị Quyết Phiên họp Đại hội Cổ đông bất thường ngày 29.6.2017