Lịch chạy thêm tàu hè 2019 và đổi giờ tàu NH2 từ ngày 30/5/2019

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Hè 2019, ngoài các chuyến tàu hiện đang hoạt động trên tuyến đường sắt Bắc Nam, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Nha Trang, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hà Nội và ngược lại, Nha Trang đến Huế và ngược lại

Lịch chạy thêm tàu hè 2019 và đổi giờ tàu NH2 từ ngày 30/5/2019

Lịch chạy thêm tàu hè 2019 và đổi giờ tàu NH2 từ ngày 30/5/2019

Lịch chạy thêm tàu hè 2019 và đổi giờ tàu NH2 từ ngày 30/5/2019