Gian hàng Việc tử tế của Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn hưởng ứng Tháng Công nhân 2019

Từ năm 2017 phong trào thi đua: “Tiết kiệm và tận dụng phế liệu, vật tư trong sản xuất không còn đủ quy cách, tạo ra sản phẩm gia dụng hữu ích, vì người lao động” do Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn phát động, gian hàng Việc tử tế của Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn ra đời

Tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019, được sự chỉ đạo của Công đoàn Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn, Đảng ủy Xí nghiệp, sự đồng thuận của Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, bộ phận trong toàn Xí nghiệp;

Từ ngày 10/5 đến ngày 24/5/2019 đã có tổng cộng 03 lượt giao sản phẩm cho Gian hàng Việc tử tế của XN Toa xe Sài Gòn từ các Công đoàn bộ phận phân xưởng Sửa chữa, Thiết bị phụ tùng và phân xưởng Chỉnh bị như ghế con, bàn học, tủ thuốc gia đình, kệ sách, kệ dép, ky hốt rác ….. được đông đảo đoàn viên, người lao động yêu thích dòng sản phẩm này, và hôm nay ngày 24/5/2019 là đợt trao tặng sản phẩm lần thứ tư

Gian hàng Việc tử tế của Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn hưởng ứng Tháng Công nhân 2019

Đợt trao sản phẩm này, Công đoàn Công ty VTSG Sài Gòn và Công đoàn XN Toa xe Sài Gòn đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho gian hang việc tử tế

Gian hàng Việc tử tế của Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn hưởng ứng Tháng Công nhân 2019

Phong trào này thực sự đã trở thành hoạt động có ý nghĩa, giúp cho đoàn viên, Người lao động hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc tiết kiệm, giá trị của sự quan tâm, chia sẻ đến đời sống của đoàn viên và người lao động trong từng bộ phận, tính sáng tạo trong lao động, thông qua hoạt động này đã tạo được sự gắn kết của mọi người, giữa các đơn vị, bộ phận trong Xí nghiệp, trở thành động lực để cùng phối hợp với nhau tốt hơn nữa trong sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.