Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công văn số 1379/VTSG-TCKT ngày 28/10/2022 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước