Điều chỉnh giá vé tàu khách trong dịp Tết Quý Mão – 2023

Công ty CP VTĐS Sài Gòn điều chỉnh giá vé tàu khách Thống nhất do Công ty CP VTĐS Sài Gòn quản lý chạy trong dịp Tết Quý Mão 2023 như sau:

1. Thời gian: Áp dụng cho các đoàn tàu khách Thống nhất do Công ty CP VTĐS Sài Gòn quản lý chạy từ ngày 13/01/2023 đến ngày 19/01/2023.

2. Mác tàu và giá vé: 
    

2.1 Điều chỉnh giá vé các đoàn tàu khách SE4, SE8, SE12 có ga đi là các ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa:

- Ga đến là các ga từ Mỹ Đức đến Hà Nội

tăng 02% giá vé hiện hành

- Ga đến là ga Đông Hà

tăng 06% giá vé hiện hành

- Ga đến là ga Huế: 

tăng 07% giá vé hiện hành.

- Ga đến là ga Đà Nẵng: 

tăng 08% giá vé hiện hành.

- Ga đến là các ga Quảng Ngãi, Tam Kỳ:

tăng 12% giá vé hiện hành. 

 

2.2. Điều chỉnh giá vé các đoàn tàu khách SE10, SE14, SE16, SE18, TN6 có ga đi là các ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa: 

- Ga đến là các ga từ Yên Trung đến Hà Nội:

tăng 02% giá vé hiện hành.

- Ga đến là các ga Đồng Hới đến Hương Phố:

tăng 03% giá vé hiện hành.

- Ga đến là các ga Huế, Đông Hà: 

tăng 04% giá vé hiện hành

- Ga đến là các ga Trà Kiệu, Đà Nẵng:

tăng 07% giá vé hiện hành.

 - Ga đến là ga Tam Kỳ: 

tăng 09% giá vé hiện hành.

- Ga đến là các ga Quảng Ngãi, Núi Thành:

tăng 12% giá vé hiện hành.

 

3. Văn bản có hiệu lực từ 08 giờ ngày 10/11/2022. Các nội dung khác thực hiện theo quy định hiện hành. Thời gian dùng làm căn cứ để bán vé là thời gian tàu chạy tại các ga ghi trên tấm vé của hành khách. Các vé đã bán trước thời điểm triển khai văn bản này không phải thu thêm hoặc trả lại tiền chênh lệch. 

 

4. Giá vé điều chỉnh trên không áp dụng cho các đơn vị đã ký hợp đồng mua vé tập thể và đặt cọc tiền mua vé tập thể trước ngày 09/11/2022 (căn cứ vào phiếu thu tiền đặt cọc mua vé tập thể).