Điều chỉnh chương trình giảm giá dịp Hè 2019

Thời gian áp dụng từ ngày 18/6/2019 đến hết ngày 18/8/2019

Điều chỉnh chương trình giảm giá dịp Hè 2019

Nhằm thu hút hành khách đi tàu và để phù hợp với kế hoạch chạy tàu, Công ty VTĐS Sài Gòn điều chỉnh chính sách giảm giá vé trong dịp Hè 2019 như sau:

1. Giảm giá vé cá nhân mua xa ngày:

a. Mác tàu áp dụng:

- Áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân xa ngày có cự ly vận chuyển từ 650 Km trở lên đi trên các đoàn tàu khách Thống nhất do Công ty CP VTĐS Sài Gòn quản lý gồm tàu SE3/4, SE7/8, SE9/10, SE11/12 và tàu SE21/22, SE27/28 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.

- Áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân chặng suốt đi trên các đoàn tàu khách SE26, SQN2, SNT2, SNT4 chạy vào ngày Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba và tàu SE25, SQN1, SNT1, SNT3 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

- Áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân đi trên đoàn tàu khách NH2 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và tàu NH1 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.

- Áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân chặng suốt đi tàu SPT2 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và tàu SPT1 chạy vào ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

b. Mức giảm:

- Mua trước ngày đi tàu từ 10 đến dưới 20 ngày: Giảm 5% giá vé hiện hành.

- Mua trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên: Giảm 7% giá vé hiện hành.

2. Giảm giá cho hành khách mua vé tập thể từ 20 ngày trở lên:

a. Mác tàu áp dụng:

- Áp dụng cho các tàu khách Thống nhất do Công ty CP VTĐS Sài Gòn quản lý gồm tàu SE3/4, SE7/8, SE9/10, SE11/12 và tàu SE21/22 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.

- Áp dụng cho tàu SE26, SQN2, SNT2, SNT4 chạy vào ngày Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba và tàu SE25, SQN1, SNT1, SNT3 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

- Áp dụng cho tàu SPT2 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và tàu SPT1 chạy vào ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

b. Mức giảm:

- Hành khách đi từ 20 đến 50 người: Giảm 7% giá vé hiện hành.

- Hành khách đi từ 51 đến 100 người: Giảm 9% giá vé hiện hành.

- Hành khách đi từ 101 người trở lên: Giảm 11% giá vé hiện hành.

3. Thời gian áp dụng từ ngày 18/6/2019 đến hết ngày 18/8/2019.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn xin thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí, kính đề nghị quý báo giúp đỡ đăng tin để khách hàng được biết.

Trân trọng cảm ơn!.