Địa chỉ thanh toán tại ngân hàng VIB

Thanh toán và lấy vé tàu tại tất cả các CN&PGD của VIB trên toàn quốc