Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 28/5/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (Đảng bộ Công ty VTSG) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 73 đảng viên đại diện cho gần 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

Quang cảnh tại đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Chu Đình Động-Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Vũ Anh Minh-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cùng các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo đại hội.

Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ IV là dịp để toàn Đảng bộ tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới.

Đ/c Vũ Anh Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Đảng bộ Công ty luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, xây dựng đội ngũ Đảng viên có phẩm chất đạo đức, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đảng bộ cũng thể hiện rõ được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, duy trì được doanh thu và lợi nhuận; phát triển được mọi nguồn lực, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn trong Công ty luôn được giữ vững.

 

Đ/c Vũ Anh Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Anh Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; thống nhất với những nội dung đã được xác định trong báo cáo chính trị, đồng chí cũng gợi ý một số nhiệm vụ cần tập trung đó là: tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp; không ngừng đổi mới sáng tạo triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong 5 năm tới với phương châm: “Đoàn kết-Đổi mới-Kỷ cương-An toàn-Hiệu quả”.

Đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Trong không khí trang trọng với tinh thần và thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị và tuân thủ đúng, đủ các quy định đề ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty VTSG lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp và vinh dự là đại hội điểm của Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đại hội đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí; đại hội đã thống nhất cao bầu đồng chí Nguyễn Đức Nhân tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 ngay tại đại hội; bầu đoàn đại biểu chính thức gồm 14 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy đảm bảo các yêu cầu, nội dung và kế hoạch đề ra./.

Một số hình ảnh của Đại hội

 Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hỗ trợ Người lao động bị ảnh hưởng Dịch Covid-19

Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt  và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam