Công ty VTĐS Sài Gòn vận chuyển miễn phí các đoàn Y, Bác Sĩ vào các tỉnh Phía Nam hỗ trợ chống dịch

Với mong muốn chung tay cùng cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, Công ty VTĐS Sài Gòn nhận vận chuyển miễn phí đối với các đoàn các y, bác sĩ được cử vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tham gia hỗ trợ chống dịch.

Trước đó, ngày 26/7 Công ty đã tổ chức vận chuyển miễn phí đoàn cán bộ y tế đầu tiên gồm 30 y, bác sĩ từ Hà Tĩnh vào Bình Dương tham gia chống dịch.
Công ty VTĐS Sài Gòn vận chuyển miễn phí các đoàn Y, Bác Sĩ vào các tỉnh Phía Nam hỗ trợ chống dịchCông ty VTĐS Sài Gòn vận chuyển miễn phí các đoàn Y, Bác Sĩ vào các tỉnh Phía Nam hỗ trợ chống dịchCông ty VTĐS Sài Gòn vận chuyển miễn phí các đoàn Y, Bác Sĩ vào các tỉnh Phía Nam hỗ trợ chống dịch
 
Các đơn vị có nhu cầu vận chuyển mời liên hệ nhà ga tại địa phương hoặc liên hệ trực tiếp với Công ty để được tư vấn và hướng dẫn mua vé.
 
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn./.