Công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2019

Công văn số 698/UBCK-GSĐC, ngày 24/01/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố các Báo cáo tài chính lập cho năm 2019

 Thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2019 của Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn