[BCTT] Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Vận tải đường sắt Bình Thuận thuộc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn công bố quyết định số 461/QĐ-HĐQT ngày 7/9/2022 về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Vận tải đường sắt Bình Thuận thuộc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn