Ưu đãi hấp dẫn năm 2019

  • 13/01/2019

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác Chương trình du lịch nội địa bằng tàu hỏa giữa Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn với Hiệp hội du lịch Ninh Thuận, Nha Trang - Khánh Hòa. Với tiêu chí thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch nội địa, kích thích người dân sử dụng phương tiện đường sắt đi tham quan du lịch tới các vùng miền trong cả nước

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác Chương trình du lịch nội địa bằng tàu hỏa giữa Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn với Hiệp hội du lịch Ninh Thuận, Nha Trang - Khánh Hòa. Với tiêu chí thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch nội địa, kích thích người dân sử dụng phương tiện đường sắt đi tham quan du lịch tới các vùng miền trong cả nước, Công ty CP VTSG triển khai kế hoạch thực hiện chương trình kích cầu du lịch - 2019 như sau:

1. Đối tượng thụ hưởng: khách đoàn mua tour của các Công ty lữ hành có đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch bằng tàu hỏa với Hiệp hội du lịch Ninh Thuận và Nha Trang - Khánh  Hòa

2. Thời gian áp dụng:

a) Thời gian thấp điểm trước và sau hè 2019:

- Từ ngày 10/01/2019 đến hết ngày 20/01/2019;

- Từ ngày 23/02/2019 đến hết ngày 10/4/2019;

- Từ ngày 16/4/2019 đến hết ngày 24/4/2019;

- Từ ngày 02/5/2019 đến hết ngày 22/5/2019;

- Từ ngày 19/8/2019 đến hết ngày 28/8/2019;

- Từ ngày 03/9/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

* Giá vé chỉ bằng 60% loại chỗ ghế ngồi và 80% loại chỗ giường nằm cùng thời điểm trên cho khách đoàn (tối thiểu từ 10 người trở lên) được áp dụng:

- Đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần trong cung chặng có ga đi từ Sài Gòn - Quảng Ngãi, đồng thời có ga đến từ Đà Nẵng - Hà Nội và ngược lại.

- Đối với mác tàu SE7/8, SE9/10 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trong cung chặng có ga đi từ Sài Gòn - Đà Nẵng, đồng thời có ga đến từ Huế - Hà Nội và ngược lại

- Giảm thêm 10% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên.

* Giá vé chỉ bằng 75% loại chỗ ghế ngồi và 85% loại chỗ giường nằm cùng thời điểm trên cho khách đoàn (tối thiểu 10 người trở lên), được áp dụng:

- Đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần trong cung chặng từ ga đi Sài Gòn - Quảng Ngãi và ngược lại, trong cung chặng từ ga Đà Nẵng - Hà Nội và ngược lại.

- Đối với mác tàu SE7/8, SE9/10 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trong cung chặng từ ga Sài Gòn - Đà Nẵng và ngược lại, trong cung chặng từ ga Huế - Hà Nội và ngược lại.

- Đối với các tàu SE22, SE26, SQN2/4/6…, SNT2/4/6/… chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các tàu SE21, SE25, SQN1/3/5/…, SNT1/3/5/… chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

- Đối với các tàu SPT2/4/6…chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, chủ nhật hàng tuần và tàu SPT1/3/5… chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

- Giảm thêm 10% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên.

* Giá vé chỉ bằng 80% loại chỗ ghế ngồi và bằng 85% loại chỗ giường nằm cùng thời điểm cho khách đoàn (tối thiểu 10 người trở lên), được áp dụng:

- Đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với mác tàu SE7/8, SE9/10 chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với các  tàu SE22, SE26, SQN2/4/6…, SNT2/4/6…chạy vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần và các tàu SE21, SE25, SQN1/3/5..., SNT1/3/5/… chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với tàu SPT2/4/6… chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần và tàu SPT1/3/5/… chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Giảm 90% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho hướng  dẫn viên du  lịch đi theo đoàn (nếu có).

b) Thời gian cao điểm hè 2019: Từ ngày 23/5/2019 đến hết ngày 18/8/2019.

* Giảm 20% giá vé loại chỗ ghế ngồi và 10% giá vé loại chỗ giường nằm cùng thời điểm trên cho khách đoàn (tối thiểu từ 10 người trở lên), được áp dụng như sau:

- Đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.

- Đối với mác tàu SE7/8, SE9/10 ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

- Đối với các  tàu SE22, SE26, SQN2/4/6…, SNT2/4/6…chạy vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các tàu SE21, SE25, SQN1/3/5... SNT1/3/5/… chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

- Đối với tàu SPT2/4/6… chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, Chủ nhật hàng tuần và tàu SPT1/3/5/… chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

* Giảm 10% giá vé loại chỗ ghế ngồi cùng thời điểm cho khách đoàn (tối thiểu từ 10 người trở lên), được áp dụng như sau:

- Đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với mác tàu SE7/8, SE9/10 chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với các  tàu SE22, SE26, SQN2/4/6…, SNT2/4/6…chạy vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần và các tàu SE21, SE25, SQN1/3/5..., SNT1/3/5/… chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với tàu SPT2/4/6… chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần và tàu SPT1/3/5/… chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Giảm 70% giá  vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho hướng dẫn viên du lịch đi theo đoàn (nếu có).

Lưu ý:

- Đối với tập thể du lịch mua vé đoàn từ 10 người đến 50 người (không tính hướng dẫn viên): giảm giá cho 01 (một) hướng dẫn viên;

- Đối với tập thể du lịch mua vé đoàn từ 51 người đến 100 người (không tính hướng dẫn viên): giảm giá cho 02 (hai) hướng dẫn viên;

- Đối với tập thể du lịch mua vé đoàn từ 101 người trở (không tính hướng dẫn viên): giảm giá cho 03 (ba) hướng dẫn viên;

- Trường hợp  Công ty đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá thì khi mua vé đi tàu hành khách (kể cả các đối tượng chính sách xã hội) chỉ được áp dụng một chương trình giảm giá cao nhất.

Danh sách Công ty lữ hành (tải về)

Để thuận tiện cho việc mua vé dễ dàng mà không phải đến nhà ga, hành khách có thể truy cập vào trang web: https://dsvn.vn hoặc http://vetau.com.vn ; http://giare.vetau.vn