Từ ngày 15/9/2020 tổ chức bán vé phục vụ hành khách đi tàu từ các ga Đà Nẵng, Trà Kiệu, Tam Kỳ, Núi Thành đến ga Huế

Căn cứ văn bản số 175/TB-BCĐ ngày 14/9/2020 và văn bản số 176/TB-BCĐ ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Thừa thiên Huế về dỡ bỏ hạn chế khu vực kiểm soát công dân về từ vùng dịch

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn xin thông báo tới quý khách hàng:

- Kể từ ngày 17/9/2020 tổ chức bán vé phục vụ hành khách đi tàu từ các ga Đà Nẵng, Trà Kiệu, Tam Kỳ, Núi Thành đến ga Huế

- Hành khách mua vé và trả vé, đổi vé đi từ ga Đà Nẵng, Trà Kiệu, Tam Kỳ, Núi Thành đến ga Huế thực hiện theo quy định hiện hành. Các vé đã đổi, trả trước thời điểm 17/9/2020 không phải trả tiền chênh lệch.

Xin trân trọng thông báo./.