Thư mời báo giá

Công ty CP vận tải Đường sắt Sài Gòn, địa chỉ tại 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu bán đấu giá tài sản cố định, phục vụ thanh lý nhượng bán tại các Chi nhánh Xí nghiệp toa xe