Thư chúc Tết

Thư chúc Tết Của Đ/C Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên gửi toàn thể cán bộ, Đảng viên, công nhân viên, lao động Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Thư chúc Tết Của Đ/C Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên gửi toàn thể cán bộ, Đảng viên, công nhân viên, lao động Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam