[Thông Báo]: tạm dừng đón, trả khách tại ga Hà Nội từ ngày 25/7 đến ngày 08/8/2021

Do Tp. Hà Nội thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty VTĐS Sài Gòn thông báo:

Do Tp. Hà Nội thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty VTĐS Sài Gòn thông báo:
- Tạm dừng đón, trả khách tại ga Hà Nội từ ngày 25/7 đến ngày 08/8/2021.
- Hành khách có vé đi, đến ga Hà Nội các ngày trên liên hệ nhà ga hoặc tổng đài 19001520 (Sài Gòn), 19000109 (Hà Nội) trước giờ tàu chạy để bảo lưu tiền vé (sử dụng để mua vé đi tàu trong năm 2021, nếu chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết sẽ được hoàn lại trong năm 2022). [quy định trả vé]
 
* Trước đó, tàu cũng không đón, trả khách tại ga Sài Gòn, Biên Hòa, Long Khánh, Ninh Hòa, Tuy Hòa; không đón khách tại ga Dĩ An từ nay đến ngày 31/7/2021
Công ty VTĐS Sài Gòn thành thật cáo lỗi và mong hành khách thông cảm!