[THÔNG BÁO] Chạy thêm tàu Sài Gòn - Phan Thiết; Sài Gòn - Nha Trang; tháng 8/2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách trong tháng 7 và tháng 8/2020 trên tuyếnSài Gòn - Phan Thiết; Sài Gòn - Nha Trang, Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm một số mác tàu cụ thể sau

- Khu đoạn Sài Gòn - Phan Thiết - Sài Gòn

Tổ chức chạy thêm tàu SPT4, xuất phát Sài Gòn ngày  31/7/2020 và 01,  08,  15/8/2020

Tổ chức chạy thêm tàu SPT3, xuất phát Phan Thiết ngày  02, 09, 16/8/2020

- Khu đoạn Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn

Tổ chức chạy thêm tàu SNT4, xuất phát Sài Gòn các ngày 31 /7/2020  và  05,  07, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28 /8/2020

Tổ chức chạy thêm tàu SNT3 xuất phát Nha Trang các ngày  01, 02,  09, 15, 16, 23, 30/08/2020

Tổ chức chạy thêm tàu  SNT5 xuất phát Nha Trang các ngày  02,   06, 09, 13, 16, 23, 30/08/2020

Tổ chức chạy thêm tàu SNT6, xuất phát Sài Gòn các ngày  31 /7/2020 và 06,  13, 14/08/2020

Hành khách có nhu cầu, vui lòng mua vé qua các hình thức sau:

  • Đến các nhà ga, đại lý của ngành đường sắt;
  • Mua tại website www.dsvn.vnvetau.com.vn;
  • Mua qua ứng dụng ví điện tử Momo, ViettelPay..
  • Gọi tổng đài bán vé Sài Gòn: 19001520, Hà Nội: 19000109

 

Hoặc tải ứng dụng mua vé qua điện thoại sau:

[THÔNG BÁO] Chạy thêm tàu Sài Gòn - Phan Thiết và Sài Gòn - Nha Trang trong tháng 7/2020 và tháng 8/2020     [THÔNG BÁO] Chạy thêm tàu Sài Gòn - Phan Thiết và Sài Gòn - Nha Trang trong tháng 7/2020 và tháng 8/2020