Thông báo: bãi bỏ một số đoàn tàu

Hiện nay, do dịch bệnh Covid 19 đang bùng phát trở lại tại một số địa phương nên ảnh hưởng nhu cầu đi lại của hành khách. Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo BÃI BỎ một số đoàn tàu:

1. Bãi bỏ tàu SE12 chạy Sài Gòn ngày 20/2/2021 và tàu SE11 chạy Hà Nội ngày 21/2/2021;
2. Bãi bỏ tàu SE10 chạy Sài Gòn ngày 19; 20/2/2021 và tàu SE9 chạy Hà Nội ngày 21; 22/2/2021;
3. Bãi bỏ tàu SE22 chạy Sài Gòn  và tàu SE21 chạy Đà Nẵng từ ngày 24/2/2021;
4. Bãi bỏ tàu SPT2 chạy Sài Gòn  và tàu SPT1 chạy Phan Thiết  từ ngày 22/2/2021;
5. Bãi bỏ tàu SNT2 chạy Sài Gòn từ ngày 23/2/2021 và tàu SNT1 chạy Nha Trang từ ngày 26/2/2021
(*) Tàu SNT2 chạy Sài Gòn ngày 26/2/2021; 5/3/2021SNT1 chạy Nha Trang ngày 28/2/2021; 7/3/2021 vẫn tổ chức chạy
Hành khách đi tàu những ngày bị bãi bỏ mời liên hệ nhà ga trước giờ tàu chạy để  được trả vé không thu phí,  (riêng tàu SNT1 ngày 23/1/2021 được chuyển sang đi tàu SE21)
-----------
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn