[THẺ KHÁCH HÀNG] Nâng hạng thẻ khách hàng đợt hai tháng 9/2020

Nhằm tri ân hành khách đã sử dụng phương tiện tàu hỏa và đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian thực hiện chương trình Thẻ khách hàng thân thiết, Công ty VTĐS Sài Gòn thông báo danh sách hành khách thân thiết đủ điều kiện nâng hạng thẻ đợt hai tháng 9/2020 (có danh sách kèm theo).

STT Hội viên Số thẻ Số điểm Số lần đi tàu Ghi chú
1

ĐÀO HOÀI GIANG

A157202 3.346 57 Nâng hạng thẻ từ thẻ khách hàng Vip bạc
 lên thẻ khách hàng Vip Vàng
2 NGUYỄN TUẤN ĐẠT A708186 2.555 57
3 NGUYỄN ÁI QUỐC A474655 2.889 60
4 TRƯƠNG VĂN QUANG B000115 2.471 37 Nâng hạng thẻ từ thẻ khách hàng thường (hạng thẻ khởi điểm)
 lên thẻ khách hàng Vip Vàng
5 TRAN LE QUANG VU A146511 1.283 23 Nâng hạng thẻ từ thẻ khách hàng thường (hạng thẻ khởi điểm)
 lên thẻ khách hàng Vip Bạc
Nâng hạng thẻ từ thẻ khách hàng thường (hạng thẻ khởi điểm)
 lên thẻ khách hàng Vip Bạc
6 PHAN THỊ THANH HẢI A634516 1.032 15
7 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG A803683 1.107 23
8 TRƯƠNG NGỌC TÌNH A681624 1.292 40
9 TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯƠNG A707436 1.153 19
10 ĐẶNG NGỌC SANG A153983 1.010 15
11 PHÍ VĂN HUỲNH A761718 1.714 25
12 NGUYỄN LƯƠNG BẢO A891699 1.332 27
13 VÕ NGỌC TRÍ A898829 1.205 22
14 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG A814635 1.556 24
15 NGUYỄN HỮU THỤC KHA A815367 1.484 23
16 NGUYỄN ĐỨC LONG A896479 1.131 22
17 PHẠM HẢI HÙNG A477304 1.194 21
18 NGUYỄN THỊ SỸ A818346 1.280 20
19 LÊ TRỌNG HUY A136046 1.195 16
20 ĐINH CẨM TÚ A706393 1.117 26
21 BÙI VĂN TÂM A898448 1.289 19
22 PHẠM VĂN VINH A103380 1.127 19
23 PHẠM SỸ QUÝ A771091 1.350 20
24 PHAN NGỌC HẢI A471037 1.537 26
25 LẠI KIÊN TÂM A811311 1.113 20
26 LƯU HỒNG LINH A478040 1.170 23
27 NGUYỄN TÂN MỸ LINH A744140 1.222 20
28 BÙI THI THU A204164 1.178 12
29 LÊ THỊ HỒNG MINH A106248 1.278 27
30 TÔ THÀNH TRUNG A471731 1.054 23
31 NGUYỄN VĨNH HẢI A761169 1.575 34
32 NGUYỄN THỊ NGUYÊN A696568 1.201 21
33 BÙI THỊ THƠ A638652 1.033 17
34 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG A061811 1.140 16
35 NGUYỄN VĂN CƯỜNG A898900 1.169 32
36 NGUYỄN THỊ YẾN NINH A183042 1.125 17