[TB] Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn - Trụ sở 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1 , Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đơn vị tổ chức đấu giá tài sản "Xe ô tô 29 chỗ SAMCO FELIX KGQ3-1, BKS 51B-200.61", như sau: