[TB] Thông báo giá vé Lễ 30/4 và 01/5

Công ty CP VTĐS Sài Gòn thông báo các quy định mua vé khứ hồi giảm 5% và quy định đổi trả vé trong dịp Lễ 30/4 và 01/5, áp dụng từ ngày 29/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021:

1. Quy định mua vé khứ hồi lượt vế:
→ Vé bán trong cùng một giao dịch, cùng một hóa đơn điện tử (cùng mã số thuế khách hàng), cùng một hình thức thanh toán tiền vé;
→ Cùng một hành khách (cùng họ và tên, giấy tờ tùy thân, đối tượng);
→ Ga lên tàu lượt đi là ga xuống tàu lượt về; ga lên tàu lượt về là ga xuống tàu lượt đi;
→ Cùng một phương thức títinshgias vé, cùng chương trình khuyến mãi.

2. Quy định giá bán khi hành khách mua vé sát ngày tàu khách
→ Mua trước 2 ngày trở xuống và cự ly dưới 1.000 km: tăng 10% giá vé cùng thời điểm;
→ Mua trước 2 ngày trở xuống và cự ly trên 1.000 km: tăng 7% giá vé cùng thời điểm;

3. Quy định đổi trả vé:

Đổi, trả vé CÁ NHÂN TẬP THỂ
Thời gian đổi, trả vé trước giờ tàu chạy

Phí
(% giá tiền)

Thời gian đổi, trả vé trước giờ tàu chạy Phí
(% giá tiền)
ĐỔI VÉ Dưới 24 giờ Không đổi vé Không áp dựng đổi vé
từ 24 giờ trở lên 20.000 đ/vé
TRẢ VÉ Dưới 4 giờ Không trả vé Dưới 4 giờ Không trả vé
Từ 4 giờ đến dưới 24 giờ 20% Từ 24 giờ đến dưới 72 giờ 20%
Từ 24 giờ trở lên 10% Từ 72 giờ trở lên 10%

CÔNG TY VTĐS SÀI GÒN KÍNH BÁO./.