[TB] Chạy tàu SE4/SE3 giữa Sài Gòn và Đà Nẵng

Công ty VTĐS Sài Gòn thông báo kế hoạch chạy tàu SE3/SE4 như sau:

- Chạy tàu SE4 (Sài Gòn đi Đà Nẵng) từ ngày 16/3 đến 24/4.
- Chạy tàu SE3 (Đà Nẵng đi Sài Gòn) từ ngày 18/3 đến ngày 26/4.
- Không tổ chức chạy tàu SE4 xuất phát Sài Gòn ngày 15/3, tàu SE3 xuất phát Hà Nội ngày 26/4.
 * Hành khách có vé tàu SE3/SE4 các ngày ngừng chạy hoặc có ga đi, ga đến trong khu đoạn Huế - Hà Nội các ngày trên, mời liên hệ nhà ga để trả vé không thu phí. Mong quý khách thông cảm!