[TB] Bảng giờ tàu mới - áp dụng từ ngày 17/12/2020 đến hết ngày 19/01/2021.

Do ảnh hưởng của việc thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt, Tổng công ty ĐSVN tạm thời điều chỉnh giờ tàu đi đến các ga trên tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội từ ngày 17/12/2020 đến hết ngày 19/01/2021.
 
[TB] Bảng giờ tàu mới - áp dựng từ ngày 17/12/2020 đến hết ngày 19/01/2021.[TB] Bảng giờ tàu mới - áp dựng từ ngày 17/12/2020 đến hết ngày 19/01/2021.

 

LƯU Ý:Hành khách có nhu cầu trả lại vé đi tàu SE3/4 hoặc SE7/8 đi trong giai đoạn điều chỉnh giờ tàu trên được trả không thu phí khi:
- Vé mua trước 18g ngày 17/12/2020;
- Giờ tàu điều chỉnh  chậm hơn so với giờ tàu đi và đến theo hành trình in trên vé của hành khách  từ 60 phút trở lên
Ngoài thời gian trên, việc trả vé được quy định theo hiện hành.

Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn kính báo!