Quy định về việc mua vé bổ sung

Điều 8: Quy định vé bổ sung của Thông tư 09/2018/TT-BGTVT, ngày 02/3/2018 như sau:

a) Hành khách đi tàu cần mua vé bổ sung trong các trường hợp: Hành khách muốn đi quá ga đến ghi trên vé; hành khách muốn đổi chỗ từ hạng thấp lên hạng cao; người đi tàu không có vé hoặc vé không hợp lệ (hành khách đi quá ga đến ghi trên vé, Sử dụng vé giảm giá không đúng với đối tượng được giảm giá theo quy định của doanh nghiệp, Vé để nhòe không đọc được (đối với vé cứng); vé cứng/Thẻ lên tàu đã bị tẩy xóa, sửa chữa giá vé, hành trình, Số hiệu tàu hoặc ngày, tháng, năm ghi trên vé không đúng với đoàn tàu đang vận hành  )

Đối với hành khách mua vé điện tử cho cá nhân hoặc tập thể: Thông tin in trên vé không trùng khớp với thông tin trên hệ thống bán vé điện tử thì hành khách phải mua vé bổ sung.

Chú ý: Khi vé bị trùng chỗ, trùng mã vé, trùng Code hoặc vé bị trùng chỗ nhưng khác mã vé và mã code thì người đi tàu có các bản in cùng được hệ thống ghi nhận là thanh toán hợp lệ thì người đi tàu có bản in khác sẽ bị coi là người đi tàu không có vé và phải mua vé bổ sung.

Vé bổ sung được bán với thủ tục như sau:

a)   Hành khách muốn đi quá ga đến ghi trên vé thì trước khi đến ga đến ghi trên vé, hành khách phải báo cho nhân viên phụ trách toa xe để yêu cầu mua vé bổ sung (dịp Tết Nguyên đán và dịp nghỉ đặc biệt khác có quy định riêng), cách giải quyết như sau:

-     Nếu còn chỗ để bố trí cho hành khách đi tiếp thì bán vé cho hành khách, giá vé theo loại chỗ hành khách sử dụng trên đoạn đường đi thêm.

-     Trong trường hợp hết chỗ, hành khách chấp nhận ngồi ghế phụ tại nơi do trưởng tàu bố trí thì bán vé bổ sung bằng giá vé loại chỗ thấp nhất của đoàn tàu đó trên đoạn đường đi thêm.

b)   Hành khách muốn đổi chỗ từ hạng thấp lên hạng cao:

Hành khách muốn đổi chỗ từ chỗ hạng thấp lên chỗ hạng cao thì phải báo cho Trưởng tàu. Khi được Trưởng tàu đồng ý giải quyết đổi chỗ lên hạng cao, hành khách phải mua vé bổ sung bằng giá tiền chênh lệch giữa giá vé của loại chỗ được bố trí so với giá vé của loại chỗ ghi trên vé đã mua, trên đoạn đường sẽ đi tiếp tương ứng.

     c)    Người đi tàu không có vé hoặc có vé không hợp lệ:

-     Người đi tàu không có vé: phải mua vé bổ sung bằng 1,3 lần giá vé của loại chỗ đã sử dụng hoặc bằng 1,3 lần giá vé của loại chỗ thấp nhất nếu chưa sử dụng chỗ ngồi, chỗ nằm và phải ngồi ghế phụ tại nơi do Trưởng tàu bố trí trên đoàn tàu đó. Cách xác định ga (trạm) người đi tàu lên tàu để làm cơ sở tính tiền vé như sau:

+    Nếu người đi tàu chứng minh được ga (trạm) mình đã lên tàu (mà ga (trạm) đó có quy định đón tiễn hành khách) thì tính từ ga (trạm) người đó lên tàu đến ga (trạm) gần nhất (chuẩn bị đến) có đỗ để đón tiễn hành khách (của đoàn tàu đó). Nếu địa điểm người đó lên tàu không phải là nơi quy định tàu đó đỗ đón tiễn hành khách, thì đoạn đường đã đi để tính tiền vé phải kéo dài về phía ga xuất phát, từ ga (trạm) gần nhất (có quy định đón tiễn hành khách) của đoàn tàu đó vừa đi qua (trước vị trí khai báo của người đi tàu) đến ga (trạm) hành khách xuống tàu.

+    Nếu người đi tàu không chứng minh được ga (trạm) lên tàu thì tính từ ga (trạm) tàu đó xuất phát tới ga (trạm) hành khách xuống tàu.

-     Trẻ em thuộc đối tượng quy định được mua vé giảm giá mà không có vé: phải mua vé bổ sung bằng giá vé trẻ em (mức giảm giá cho trẻ em theo quy định của Công ty VTSG) của loại chỗ thấp nhất tương ứng với đoàn tàu, đoạn đường ghi trên vé người lớn đi kèm và phải sử dụng chung chỗ với người lớn đi kèm.

  • Người đi tàu có vé không hợp lệ:

+    Người đi tàu có vé giảm giá nhưng không thuộc đối tượng được hưởng giảm giá phải mua vé bổ sung với số tiền chênh lệch bằng 1,3 lần giá vé của loại chỗ ghi trên vé trừ đi số tiền ghi trên vé.

+    Trường hợp thông tin trên vé không đúng với thông tin của người đi tàu: Người đi tàu phải mua vé bổ sung như đối với người đi tàu không có vé.

Hành khách lưu ý để đảm bảo An toàn phòng chống cháy nổ khi đi trên tàu: 

- Nghiêm cấm việc sử dụng các chất cháy trên tàu như ga, cồn , xăng dầu v.v…, không sử dụng bếp điện, bàn ủi trên tàu.

- Khi có hỏa hoạn xin Quý khách bình tĩnh theo sự hướng dẫn và giải quyết của tổ tiếp viên trên tàu.

Trong suốt hành trình, nếu Quý khách có điều gì không hài lòng hoặc cần được phục vụ, xin Quý khách liên hệ với tiếp viên phục vụ trên tàu chúng tôi hoặc liên lạc về Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam qua đường dây nóng được niêm yết trên các toa xe.