Quy định trả vé qua điện thoại đối với hành khách trong khu vực cách ly, phong tỏa, giãn cách

Nhằm hỗ trợ hành khách đang trong khu vực cách ly, phong tỏa hoặc địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ không thể đi tàu, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn quy định hình thức trả vé qua điện thoại cá nhân như sau:

Quy định trả vé qua điện thoại đối với hành khách trong khu vực cách ly, phong tỏa, giãn cách