QUY ĐỊNH MỚI VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT THÍCH ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hành khách đi tàu không cần phải xét nghiệm đối với tất cả các cấp độ dịch.

Ngày 24-3, Bộ GTVT ban hành Quyết định 362 hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn với dịch COVID-19.
Theo đó, để phòng dịch trong tình hình mới thì hành khách và ban lái máy (gồm lái tàu, phụ lái tàu), tổ tàu (gồm trưởng tàu và nhân viên công tác trên tàu), người làm việc tại ga đường sắt chỉ phải đáp ứng một số yêu cầu, như sau:
- Tuân thủ “Thông điệp 5K”;
- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế;
- Xét nghiệm y tế, cách ly y tế thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương.
 
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gò