Quy định đổi vé, trả vé đối với các đoàn tàu ngừng chạy trong năm 2021

Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn quy định đổi, trả vé đối với hành khách mua vé đi tàu bị ngừng chạy kể từ 17g ngày 11/5/2021 như sau:

- Hành khách sẽ được đổi, trả vé miễn phí. Thời gian làm thủ tục trả vé trước giờ tàu chạy ghi trên tấm vé của hành khách.

- Trường hợp hành khách mua vé cả 02 lượt (lượt đi và lượt về) mà có một lượt đi vào đoàn tàu ngừng chạy:
     + Phí đổi, trả vé: miễn phí
     + Thời gian làm thủ tục trả vé trước giờ tàu chạy ghi trên tấm vé của hành khách (đối với vé đi vào các đoàn tàu ngừng chạy). Riêng đối với vé đi vào các đoàn tàu chạy bình thường Hành khách trả vé theo thời gian quy định.

(*) Đối với hành  khách bị cách ly không thể đến ga làm thủ tục trả vé theo thời gian quy định, Hành khách phải có giấy các nhận của cơ sở y tế hoặc chính quyền địa phương.

- Trường hợp hành khách vẫn có nhu cầu tiếp tục đi tàu, Cty CP VTĐS Sài Gòn sẽ làm thủ tục trả vé cũ không thu phí và bán lại vé mới trên đoàn tàu kế tiếp gần nhất với các thông tin trùng khớp với vé cũ của hành khách như: ga đi, ga đến, loại chỗ, họ tên và số giấy tờ tùy thân.

Công ty CP vận tải ĐS Sài Gòn xin kính báo./.