Quy định đổi, trả vé Tết Nhâm Dần 2022

Thời gian áp dụng từ ngày 20/01/2022 đến ngày 28/02/2022

Thời gian áp dụng từ ngày 20/01/2022 đến ngày 28/02/2022

I. HÌNH THỨC TRẢ VÉ:

Quý hành khách đi tàu trong khoảng thời gian từ ngày 20/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022 nếu có yêu cầu đổi, trả vé được thực hiện như sau:

- Hành khách được bảo lưu tiền vé và sử dụng để đi các lịch trình khác bằng đường sắt trong năm 2022. Đường sắt không thu phí trả vé và hết năm 2022 hành khách sẽ được hoàn lại số tiền bảo lưu nếu chưa sử dụng. Thời gian hoàn lại tiền vé kể từ ngày 01/01/2023.

- Nếu hành khách muốn trả vé, phí trả vé thực hiện theo quy định hiện hành và đường sắt sẽ hoàn lại tiền cho hành khách sau 90 ngày tính từ ngày trả vé.

II. THỜI GIAN, PHÍ ĐỔI, TRẢ VÉ:

1. Thời gian cao điểm Tết:

- Từ ngày 26/01 đến ngày 04/02/2022 đối với mác tàu số chẵn và mác tàu số lẻ có ga đi là ga Hà Nội, có ga đến từ các ga Phủ Lý đến Đồng Hới.

- Từ ngày 04/02 đến ngày 12/02/2022 đối với mác tàu số lẻ.

- Từ ngày 04/02 đến ngày 06/02/2022 đối với mác tàu số chẵn có ga đi từ các ga Đồng Hới đến Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội.

* Thời gian đổi trả, vé:

- Vé cá nhân: Trước giờ tàu chạy ghi trên vé 24 giờ trở lên.

- Vé tập thể: Trước giờ tàu chạy ghi trên vé 48 giờ trở lên.

* Phí đổi, trả vé là 30% giá tiền in trên Thẻ đi tàu.

2. Thời gian còn lại:

Đổi, trả vé

Cá nhân

Tập thể

Thời gian đổi, trả vé trước giờ tàu chạy

Phí
(% giá tiền)

Thời gian đổi, trả vé trước giờ tàu chạy

Phí
(% giá tiền)

 

Đổi vé

Dưới 24 giờ

Không đổi vé

Không áp dụng đổi
 vé tập thể

Từ 24 giờ trở lên

20.000đ/vé

Trả vé

Dưới 04 giờ

Không trả vé

Dưới 24 giờ

Không trả vé

 

Từ 04 giờ đến dưới  24 giờ

20%

Từ 24 giờ đến

dưới  72 giờ

20%

 

Từ 24 giờ trở lên

10%

Từ 72 giờ trở lên

10%

 

Lưu ý: Đối với vé cá nhân được giảm giá xa ngày thì đổi trả trước giờ tàu chạy ít nhất 72h, phí theo quy định riêng.