Lịch chạy tàu tháng 6/2022

Ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên hàng ngày như: Tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 (Sài Gòn - Hà Nội), tàu SE21/SE22 (Sài Gòn – Đà Nẵng), tàu SNT1/SNT2 (Sài Gòn – Nha Trang), Tàu SPT1/SPT2 (Sài Gòn – Phan Thiết), Công ty VTĐS Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu trong tháng 6/2022:

1. Tuyến SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI:
- Tàu SE26 xuất phát Sài Gòn các ngày: 19, 21-23, 25-26 /T06
- Tàu SE25 xuất phát Quãng Ngãi các ngày: 17, 20-24 /T06
 
2. Tuyến SÀI GÒN – QUY NHƠN:
- Tàu SQN2 xuất phát Sài Gòn các ngày:  4, 8-10, 15-17, 22-24, 30/6.
- Tàu SQN1 xuất phát Quy Nhơn các ngày: 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26.
 
3. Tuyến SÀI GÒN – NHA TRANG:
- Tàu SNT4 xuất phát Sài Gòn các ngày: 2, 3, 10, 15 - 17, 20, 22-24, 27, 29, 30/6.
- Tàu SNT6 xuất phát Sài Gòn ngày 12, 16, 17, 23, 24/6.
- Tàu SNT3 xuất phát Nha Trang ngày 18, 19, 26/6.
- Tàu SNT5 xuất phát Nha Trang các ngày: 4, 5, 12, 14, 16, 19,  23, 25, 26,  30/6
 
4. Tuyến SÀI GÒN - PHAN THIẾT:
- Tàu SPT4 xuất phát Sài Gòn ngày 11, 18, 24, 25/6.
- Tàu SPT3 xuất phát Phan Thiết ngày 12, 19, 24, 26/6.
 
(*)Quý khách có nhu cầu mua vé mời:
- Đến các nhà ga, đại lý của ngành đường sắt.
- Mua tại website www.dsvn.vn, vetau.com.vn; app bán vé tàu trên thiết bị di động.
- Mua qua ứng dụng ví điện tử Momo, ViettelPay...
- Gọi tổng đài bán vé 19001520 (Sài Gòn), 0258.3822113 (Nha Trang), 0236.3823810 (Đà Nẵng), 024.38220202 (Hà Nội).
Lịch chạy tàu tháng 6/2022Lịch chạy tàu tháng 6/2022
 
 
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn./.