Lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn và Kênh VOV Giao Thông

Để góp phần nâng cao hiểu biết về ngành đường sắt cho công chúng, tạo điều kiện để các đơn vị đường sắt hoạt động kinh doanh sản xuất có hiệu quả, được sự chấp thuận của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức lễ ký kết hợp tác truyền thông với Kênh VOV Giao Thông.

Lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn và Kênh VOV Giao Thông được diễn ra lúc 10h00' ngày 10 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn và Kênh VOV Giao Thông

(Ông Lê Quốc Trung - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn và Ông Trang Công Tiến - Giám đốc Kênh VOV Giao Thông, đại diện cho 2 đơn vị ký kết hợp tác truyền thông)

Lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn và Kênh VOV Giao Thông

Lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn và Kênh VOV Giao Thông

(Các đại biểu của đơn vị Đường sắt khu vực và Kênh VOV Giao Thông)