Lễ ký Hợp đồng mua mới 15 Toa xe khách

Sáng ngày 29/3/2019, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng “mua mới 15 toa xe khách đợt 2 thuộc dự án đầu tư đóng mới 30 toa xe khách giai đoạn 2018 - 2020" với liên doanh các nhà thầu: Công ty Xe lửa Dĩ An - Công ty Xe lửa Gia Lâm

Lễ ký Hợp đồng mua mới 15 Toa xe khách

Lễ ký Hợp đồng mua mới 15 Toa xe khách

Lễ ký Hợp đồng mua mới 15 Toa xe khách

Lễ ký Hợp đồng mua mới 15 Toa xe khách

Lễ ký Hợp đồng mua mới 15 Toa xe khách