Khôi phục đón, trả khách tại ga Đà Nẵng từ 0h ngày 07/9/2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi/đến Thành phố Đà Nẵng, Ngành đường sắt mở bán vé đi, đến tại ga Đà Nẵng từ 0h ngày 07/9/2020.

* Kể từ ngày 01/9/2020, Cty VTĐS Sài Gòn bán vé bình thường lại cho hành khách có vé đi tàu từ ga Quảng Ngãi đến ga Huế và quy định vé và trả, đổi vé được áp dụng theo quy định hiện hành.

* Hành khách đã mua vé có ga đi và ga đến là ga Đà Nẵng đi tàu trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/2020 đến hết  ngày 07/9/2020 được trả lại vé miễn phí. Sau ngày 07/9/2020, hành khách mua vé và trả, đổi vé áp dụng theo quy định hiện hành.
Thời gian đổi, trả:
    - Vé cá nhân: trả trước giờ tàu chạy tối thiểu là 04 giờ.
    - Vé tập thể: trả trước giờ tàu chạy tối thiểu là 10 giờ.
    - Trường hợp hành khách bị cách ly không thể đến ga trả vé theo thời gian quy định, hành khách phải có xác nhận của cơ sở y tế hoặc chính quyền địa phương

Cty VTĐS Sài Gòn trân trọng thông báo.