Kế hoạch chạy thêm tàu và nối thêm xe dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Nhằm đáp ứng nhu cầu du xuân của người dân trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019, Công ty CP VTĐS Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu Sài Gòn – Quy Nhơn, Sài Gòn – Phan Thiết và ngược lại

1. Thời gian: Từ ngày 05/02/2019 đến ngày 07/02/2019.

2. Số lượng chỗ thêm: khoảng 4.500 chỗ được khai thác trên 7 toa xe đóng mới thuộc dự án đóng mới thế hệ thứ 3 và sẽ được nối vào các đoàn tàu để phục vụ hành khách trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019

- Các toa xe mới là các toa xe giường nằm 42 giường, thuộc dự án đóng mới toa xe thế hệ thứ 3, sẽ được nối vào các ngày cao điểm dịp Tết một số đoàn tàu như: SE9/10 (Sài Gòn – Hà Nội), SE25/26 (Sài Gòn – Quảng Ngãi), SQN5/6 (Sài Gòn – Quy Nhơn), SNT1/2, SNT11/12 (Sài Gòn – Nha Trang)

* Tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn:

- Sài Gòn đi Quy Nhơn: Tàu SQN6 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 23h15 ngày 05/02/2019 đến ga Quy Nhơn lúc 15h28 ngày 06/02/2019.

- Quy Nhơn đi Sài Gòn: Tàu SQN5 xuất phát tại ga Quy Nhơn lúc 19h06 ngày 06/02/2019 đến ga Sài Gòn lúc 13h20 ngày 07/02/2019.

* Tuyến Sài Gòn – Phan Thiết:

- Sài Gòn đi Phan Thiết: Các ngày 06, 07/02/2019 xuất phát  tại ga Sài Gòn lúc 07h10, đến ga Phan Thiết lúc 12h11.

- Phan Thiết đi Sài Gòn ngày 07/02/2019 xuất phát tại ga Phan Thiết lúc 15h35 đến ga Sài Gòn lúc 20h17.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí, kính đề nghị quý báo giúp đỡ đăng tin để khách hàng được biết và đi lại.

      Trân trọng cảm ơn!.