[KC] Chương trình kích cầu du lịch năm 2020 giữa Cty CP VTĐS Sài Gòn và Hiệp hội du lịch Thành phố Đà Nẵng

Nhằm thúc đẩy khách du lịch nội địa sử dụng phương tiện đường sắt đi tham quan du lịch tới các vùng miền trong cả nước. Công ty CP VTĐS Sài Gòn với Hiệp hội du lịch Thành phố Đà Nẵng quyết định kế hoạch thực hiện chương trình kích cầu du lịch - 2020 như sau:

1. Đối tượng:khách đoàn mua tour của các Công ty lữ hành có đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch với Hiệp hội du lịch Thành phố Đà Nẵng.

2. Các đoàn tàu được áp dụng chương trình kích cầu: các đoàn tàu khách Thống nhất và Khu đoạn do Công ty CP VTĐS Sài Gòn quản lý (không áp dụng đối với các đoàn tàu lập thêm theo yêu cầu của tập thể).

3. Giá bán kích cầu du lịch năm 2020:

- Tập thể du lịch kích cầu mua vé đi tàu tối thiểu 10 người/đoàn/tàu và tối đa 100 người/đoàn/tàu.

- Tập thể phải mua vé trước ngày tàu chạy ít nhất là năm ngày (tính từ ngày xuất vé đến ngày tàu chạy). Nếu tập thể mua vé sau thời gian quy định trên, giá bán được cộng thêm 02% giá vé .

3.1 Thời gian thấp điểm trước và sau Hè 2020: từ ngày 16/6/2020 đến hết ngày  30/6/2020 và từ ngày 17/8/2020 đến hết ngày  30/12/2020:

a. Giá bán bằng 70% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 80% giá vé loại chỗ giường nằm cho khách đoàn đi tàu có cự ly vận chuyển từ 751 km trở lên, được áp dụng:

- Đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.

- Đối với mác tàu SE7/8, SE9/10, SE21/22 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

(*) Giảm thêm 05% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 20 ÷ 29 ngày.

(*) Giảm thêm 10% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên.

b. Giá bán bằng 75% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 85% giá vé loại chỗ giường nằm cho khách đoàn đi tàu SE3/4, SE7/8, SE9/10, SE21/22 (có cự ly vận chuyển từ 500 km đến 750 km); đi tàu khách Khu đoạn (có cự ly vận chuyển từ 300 km trở lên); đi tàu SPT1/2/3/4..(chặng suốt), được áp dụng:

- Đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.

- Đối với mác tàu SE7/8, SE9/10, SE21/22 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

- Đối với các mác tàu khách Khu đoạn chiều số chẵn (trừ tàu SPT2/4/…) chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các mác tàu khách Khu đoạn chiều số lẻ (trừ tàu SPT1/3/…) chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

- Đối với các tàu SPT2/4/6/… chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, Chủ nhật hàng tuần và tàu SPT1/3/5… chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

(*) Giảm thêm 05% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 20 ÷ 29 ngày.

(*) Giảm thêm 10% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên.

c. Giá bán bằng 80% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 85% giá vé loại chỗ giường nằm được áp dụng:

- Đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với mác tàu SE7/8, SE9/10, SE21/22 chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với các mác tàu khách Khu đoạn chiều số chẵn (trừ tàu SPT2/4/…) chạy vào ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần và các mác tàu khách Khu đoạn chiều số lẻ (trừ tàu SPT1/3/…) chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với tàu SPT2/4/6/… chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần và tàu SPT1/3/5/… chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

3.2 Thời gian phục vụ Hè 2020: từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 16/8/2020.

a. Giá bán bằng 80% giá vé loại chỗ ghế ngồi và bằng 90% giá vé loại chỗ giường nằm, được áp dụng:

- Đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.

- Đối với mác tàu SE7/8, SE9/10, SE21/22 chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

- Đối với các mác tàu khách Khu đoạn chiều số chẵn (trừ tàu SPT2/4/…) chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các mác tàu khách Khu đoạn chiều số lẻ (trừ tàu SPT1/3/…) chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

- Đối với tàu SPT2/4/6/… chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, Chủ nhật hàng tuần và tàu SPT1/3/5/… chạy vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần.

(*) Giảm thêm 05% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên.

b. Giá bán bằng 90% giá vé các loại chỗ, được áp dụng:

- Đối với mác tàu SE3/4 chạy vào ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với mác tàu SE7/8, SE9/10, SE21/22 chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với các mác tàu khách Khu đoạn chiều số chẵn (trừ tàu SPT2/4/…) chạy vào ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần và các mác tàu khách Khu đoạn chiều số lẻ (trừ tàu SPT1/3/…) chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Đối với tàu SPT2/4/6/… chạy vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần và tàu SPT1/3/5/… chạy vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

(*) Giảm thêm 05% giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên.

3.3 Quy định bán vé cho Hướng dẫn viên du lịch:

- Áp dụng giá bán bằng 10% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho Hướng dẫn viên du lịch đi theo đoàn (nếu có).

- Đối với tập thể du lịch mua vé đoàn từ 10 người đến 50 người (không tính hướng dẫn viên): giảm giá cho 01 (một) hướng dẫn viên.

- Đối với tập thể du lịch mua vé đoàn từ 51 người đến 100 người (không tính hướng dẫn viên): giảm giá cho 02 (hai) hướng dẫn viên.

Công ty CP VTĐS Sài Gòn trân trọng thông báo./.