[KC] Chương trình kích cầu du lịch 2021

  • 16/06/2021

Nhằm thúc đẩy khách sử dụng phương tiện đường sắt đi tham quan du lịch tới các vùng miền trong cả nước đạt hiệu quả, Công ty CP VTĐS Sài Gòn với Hiệp hội du lịch Bình Định quyết định kế hoạch hợp tác chương trình kích cầu du lịch - 2021 bằng Đường sắt: